basic
Սոցիալական ձեռներեցության առանձնահատկությունները բացահայտող յուրահատուկ ավտոմատացված կրթական ծրագիր՝ արագ և ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերել ցանկացողների համար

Social Business Owner Self-Study

Վճարե՛ք և սովորե՛ք աշխարհի ցանկացած վայրից Ձեր նախընտրած ժամանակացույցով
Ամեն ինչ սոցիալական բիզնես հիմնելու մասին և ոչ միայն

Մեր ծրագրով կարող են սովորել
լսողության խնդիր ունեցող անձինք

Դիմում-հայտ

Կրթական ծրագրի հեղինակային ուսուցման մեթոդները մշակված են SEI Academy փորձագետների կողմից

basic landingSocial Business Owner self-study-ը ծրագիրը նախատեսված է արագ և ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերել ցանկացողների համար

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Ովքեր ունեն խոստումնալից ՍՁ բիզնես հիմնելու ցանկություն և ցանկանում են նպաստել հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Ձեռներեց կամ գործարար, ով ցանկանում է զարգացնել համայնքը, գյուղատնտեսության ոլորտը , բարելավել տարբեր խոցելի խմբերի կյանքի որակը և ապահովել աշխատատեղերով։

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն
Ով ցանկանում է սովորել և հիմնել մասշտաբային սոցիալական ազդեցություն ապահովող Սոցիալական ձեռներեցություն, բարելավել գործող ՍՁ հիմանդիրների գործունեությունը՝ կիրառելով կառավարման նոր մոդելներ։


Դուք կստանաք.

◻ մրցակցային սոցիալական բիզնես գաղափարի մշակման գործիքներ և հնարավորություն,
◻ պատկերացում սոցիալական ձեռներեցության ոլորտին առնչվող հիմնական հասկացությունների մասին,
◻ կկարողանաք գրել Ձեր ՍՁ բիզնես կտավ մոդելը և կատարել ֆինանսական հաշվարկներ,
◻ կծանոթանաք դրամաշնորհային հայտի լրացման կանոններին,
անհատական խորհրդատվություն, Ձեր բիզնես ծրագրի աջակցություն,
հնարավորություն՝ մասնակցելու դրամաշնորհային մրցույթի և ստանալու ֆինանսական աջակցություն

Ի՞նչ է հարկավոր ծրագրին մասնակցելու համար.
ՔԱՅԼ 1

Ընտրել մոդուլը կամ
կրթական ծրագիր։

ՔԱՅԼ 2

Վճարել աշխարհի ցանկացած վայրից։

ՔԱՅԼ 3

Լսել տեսադասերը և կատարել գործնական հանձնարարությունները։

ՔԱՅԼ 4

Ստացեք Ձեր վկայագիրը։

Ինչո՞ւ ընտրել Social Business Owner self-study ծրագիրը


Կարող եք ինքնուրույն սովորել՝ Ձեզ հարմար ժամանակացույցով
առանց անձնական և աշխատանքային
գործընթացներից դուրս մնալու:


Ամբողջ տեսությունը ներկայացված է փոքր բաժիններով՝ զուգակցված գործնական մեթոդներով և գործիքակազմով:


Յուրաքանչյուր թեմայի տեսադաս Ձեզ հասանելի է ողջ ուսուցման ընթացքում:


Դուք ստանում եք միջազգային փորձով հիմնավորված գիտելիքներ, որոնք կարող եք կիրառել Ձեր բիզնես գորընթացներում:


Դուք կյուրացնեք կայուն բիզնես հիմնելու կանոնները և ձեռք կբերեք տասից ավելի կենսունակ գործիքներ:


Մեր կողմից մշակված բազմաբովանդակ կրթական ծրագրը թույլ կտա
գտնել Ձեր բիզնեսի համակարգային խնդիրների լուծման արդյունավետ տարբերակները:

Կրթական ծրագրի կառուցվածքը

Բոլոր թեմաների տեսադասերն ուղեկցվում են սուրդո թարգմանությամբ և վազող տողով
✔️100% Առցանց ձևաչափ
✔️Դասընթացը կավարտեք 3 ամսում՝ շաբաթական 2 տեսական և մեկ գործնական առաջադրանք կատարելով
✔️Ուղիղ կապ մենթորների և փորձագետների հետ
✔️7 անհատական խորհրդատվություն փորձագետների հետ
✔️3 վիրտուալ բիզնես շրջագայություն աշխարհի հայտնի սոցիալական ձեռնարկություններով
✔️Կրթական ծրագրի 80%-ը տրամադրում եք պրակտիկ գործիքների ուսուցման համար, իսկ 20%-ը՝ տեսության
✔️Մենթորների և փորձագետների առաջադրանքների ստուգում (մասնակի)
✔️Ուղեկցող-խորհրդատուի աջակցություն
✔️Նյութերը հասանելի են մինչև 12 ամիս
✔️էլեկտրոնային վկայագրի տրամադրում
✔️SEI Academy վիզայի տրամադրում
✔️Դրամաշնորհ ստանալու հնարավորություն մինչև 1 000 000 դրամ
2 Բոնուս խորհրդատվություն բիզնես գաղափարների մշակման նպատակով
Վճարե՛ք ընդամենը 301.000 դրամ

basic landing 2
Գնե՛ք մոդուլներն առանձին
Մոդուլ 1. Ներածական տեսադասեր
SEIAcademySEIAcademy

Ներածական տեսադասեր

Ինչպես հիմնել Սոցիալական Ձեռներեցություն Հայասատնում, ինչպես պլանավորել Ձեր բիզնեսը


21 ր․ 33 վ․

Բաց դասեր
Մոդուլ 1. Սոցիալական ձեռներեցություն. Սոցիալական ձեռներեցի դերը
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 1. Սոցիալական ձեռներեցություն. Սոցիալական ձեռներեցի դերը

6 տեսադաս և թեմատիկ նյութեր, 3 պրակտիկ հանձնարարություն, 3 գործիք, 1 ձեռնարկՊարզեք սոցիալական ձեռներեցության հայեցակարգի էությունը և բովանդակությունը: Ինչ տարբերություններ կան ավանդական և սոցիալական ձ


1 ժ․ 21 ր․ 47 վ․

35900 AMD
Մոդուլ 2 .Սոցիալական նորարարություն. բիզնես գաղափարի գեներացում և վալիդացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 2 .Սոցիալական նորարարություն. բիզնես գաղափարի գեներացում և վալիդացում

Ինչպե՞ս գեներացնել ձեռնարկատիրական գաղափարներ, որտե՞ղ փնտրել բիզնես գաղափարներ: Բացահայտեք սոցիալական նորարարության և ստեղծարար մտածողության եզակի մեթոդները և գործիքները։ Վալիդացրեք Ձեր բիզնես գաղափար


1 ժ․ 8 ր․ 5 վ․

29500 AMD
Մոդուլ 3. ՍՁ կտավ մոդել (SE business canvas)
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 3. ՍՁ կտավ մոդել (SE business canvas)

Ծանոթացեք և ինքուրույն գրեք Ձեր բիզնեսի SE կանվաս մոդելը (Social Business Model Canvas)։ Սովորեք պլանավորել և ճիշտ նկարագրել Ձեր բիզնեսի արժեքային առաջարկը, սոցիալական խնդիրը, հաճախորդների սեգմենտները


1 ժ․ 22 ր․ 50 վ․

39900 AMD
Մոդուլ 4. Համայնքահեն սոցիալական ձեռնարկատիրություն. գյուղատնտեսություն, հյուրատնային բիզնես
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 4. Համայնքահեն սոցիալական ձեռնարկատիրություն. գյուղատնտեսություն, հյուրատնային բիզնես

Ծանոթացեք «համայնք» հասկացության, համայնքային ռեսուսրների քարտեզագրման, համայնքի կարիքների վերհանման տարբեր մեթոդներին և գործիքներին,տարբեր մոտեցումներին։ Տեղեկացեք, թե ինչու է ՍՁ-ն համայնքի արդյունավ


1 ժ․ 36 ր․ 15 վ․

34900 AMD
Մոդուլ 5. Մարքեթինգ և SMМ. պրակտիկ հմտություններ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 5. Մարքեթինգ և SMМ. պրակտիկ հմտություններ

Ծանոթացեք մարքեթինգի բազային գործիքներին՝ ձեռնարկության վրա ազդող արտաքին և ներքին գործոնների վերլուծության, արդյունավետ ռազմավարություն մշակելու, սոցիալական ցանցեր վարելու գաղտնիքներին։Իրականացրեք մ


38 ր․ 49 վ․

11000 AMD
Մոդուլ 6. Ֆինանսները ՍՁ-ում. պրակտիկ գործիքներ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 6. Ֆինանսները ՍՁ-ում. պրակտիկ գործիքներ

Դուք կսովորեք արտադրության ինքնարժեքի հաշվարկման գործնական մեթոդները, բյուջեի հաշվարկման մոտեցումները։ Կստանանք պրակտիկ հաշվարկված ինքնարժեքի, բյուջեի օրինակներ և ուղեցույց։


56 ր․ 27 վ․

28900 AMD
Մոդուլ 7. Սոցիալական հաշվետվողականությունը սոցիալական ձեռնարկատիրությունում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 7. Սոցիալական հաշվետվողականությունը սոցիալական ձեռնարկատիրությունում

Պարզեք, թե ինչ է հարկավոր գրել սոցիալական ձեռնարկության արդյունքների մասին սոցիալական հաշվետվություն ներկայացնելիս։ Ձևավորեք պատկերացում սոցիալական հաշվետվության կառուցվածքի մասին: Տեղեկացեք՝ հաշվետվո


21 ր․ 45 վ․

39900 AMD
Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում

Տեղեկացեք աշխարհում գործող ֆոնդերի, առկա ռեսուրսների մասին։ Ձեռք բերեք գիտելիքներ, թե ինչպես է հարկավոր հաղորդակցվել դոնորների, ֆոնդերի ղեկավարների և ներդրողների հետ, ինչպես կազմակերպել քրաուդֆանդինագ


1 ժ․ 2 ր․ 43 վ․

34900 AMD
Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի գրագետ ներկայացման կանոնները. Փիչինգ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի գրագետ ներկայացման կանոնները. Փիթչինգ

Ձեռք բերեք հմտություններ՝ ինչպես հոգեբանորեն պատրաստվել փիթչինգի և Ձեր բիզնես գաղափարը կարճ ժամանակում գրագետ ներկայացնել ներոդրողներին և ֆոնդերի ղեկավարներին։Բոնուս խորհրդատվություն ստանալու համար գրա


18 վ․

10900 AMD
Փորձագետի և Մենթորի խորհրդատվություն
SEIAcademySEIAcademy

Փորձագետի և Մենթորի խորհրդատվություն

Մեր փորձառու մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ և սիրով կպատասխանենն Ձեզ հուզող բոլոր հարցերինՀարցերի դեպքում գրանցվեք վճարովի խորհրդատվությանԳրանցվել


14000 AMD
Վիրտուալ բիեզնես շրջագայություն
SEIAcademySEIAcademy

Վիրտուալ բիզնես շրջագայություն

Դուք, գնելով այս մոդուլը, կստանաք հնարավրույթուն լսելու և ծանոթանալու տարբեր երկրներում բնակվող հինգ ՍՁ հիմնադիրների պատմությունները։ Ինչպես են հասել հաջողության և ինչպես են որոշել հիմնել ՍՁ-ներ իրենց


3900 AMD

​Հարցերի դեպքում գրանցվեք անվճար խորհրդատվության