ՈՒսուցման համալիր ծրագիր ավանդական և սոցիալական բիզնեսի ղեկավարների համար

Ֆինանսական կառավարում 

Գնել Խաչատրյան
ՍՁ միջազգային փորձագետ, մենթոր
ՎԵԲԻՆԱՐ
Օր՝ 17․01․2023 I ժամը` 20։00
Թեմա՝ Ֆինանսական կառավարում Գնել Խաչատրյան