Theme 4
Սոցիալական ձեռներեցության բազային գիտելիքներ ապահովող ներառական կրթական ծրագիր՝
հատուկ մշակված SEI Academy միջազգային փորձագետների կողմից

StartUp Social Business PRO

Ամեն ինչ սոցիալական բիզնես հիմնելու մասին և ոչ միայն


Մեր ծրագրով կարող են սովորել
լսողության խնդիր ունեցող անձինք

Դիմում-հայտ
Ձեր տեղը ամրագրե՛ք հիմա


Ովքեր կարող են դիմել

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Սկսնակներ, ովքեր ունեն գաղափարից մինչև բիզնես պլան մշակելու գիտելիքների կարիք։

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Բիզնեսի սեփականատերեր և անձինք,ովքեր ցանկանում են սովորել սոցիալական ձեռներեցության հիմունքները և ներդրում ունենալ սոցիալական խնդիրներ լուծման գործում։

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Ձեռնարկատերեր և գործարարներ, ովքեր ցանկանում են ստանալ և հիմնել սոցիալական ձեռներեցություն։

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն
Սոցիալական բիզնես գաղափար ունեցող անձինք, ովքեր ցանակնում են ստանալ բազային ՍՁ գիտելիքներ։


Իմացե՛ք Սոցիալական Ձեռներեցություն հիմնելու առավելությունների մասին


Դուք կստանաք

◻ սոցիալական ձեռներեցության բազային գիտելիքներ և մոդելներ,
◻ գաղափարի ստեղծման , գեներացման և բիզնես պլան կազմելու հմտություններ (Նախնական բիզնես մոդելը ստուգվում է ուղեկցող-խորհրդատուի կողմից),
սոցիալական և կոմերցիոն շուկաների ուսումանսիրության և վերլուծության հմտություններ, մարքեթինգային ռազմավարության մշակում ՝ ստուգված փորձագետի կողմից,
◻ ֆոնդհայթայթում , դոնորների, ներդրողների քարտեզագրման և ներգրավման հմտություններ,
◻ պետական​​, մասնավոր, միջազգային մակարդակով սոցիալական ձեռներեցների և ոլորտի փորձագետեների, հիմնադիրների հետ անմիջական շփման հնարավորություն,
ՍՁ բիզնես գաղափարի և մոդելի զարգացման, աջակցության և ֆինանսավորման հնարավորություն։

Ի՞նչ է հարկավոր ծրագրին մասնակցելու համար
ՔԱՅԼ 1

Ամրագրեք Ձեր տեղը և մասնակցեք հարցազրույցին։

ՔԱՅԼ 2

Վճարեք աշխարհի ցանկացած կետից։

ՔԱՅԼ 3

Ստացեք Ձեր անձնական հաշիվը մեր հարթակում։

ՔԱՅԼ 4

Սովորեք Ձեր խմբի հետ Ձեզ հարմար ժամանակացույցով։

Ինչո՞ւ ընտրել StartUP Social Business PRO


Դուք Ձեր ժամանակի 80% ծախսում եք պրակտիկ գործիքների ուսումնասիրության և հմտությունների զարգացման համար։


Դուք ստանում եք հաջողակ ՍՁ հիմնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։


Ձեր նախագծերը ստանում են հետադարձ կապ, գնահատվում են նախագծի ուժեղ և թույլ կողմերը՝ ապահովելով վերջնարդյուքը։


Դուք ծանոթանում եք Սոցիալական ձեռներեցության հիմնման կանոններին, որոնք կարևոր են ինչպես պետության, ներդրողների, այնպես էլ գնորդների և գործընկերների համար։


Դուք դառնում եք միջազգային սոցիալական ձեռներեցների համայնքի անդամ, ձեռք եք բերում լավ ընկերներ և նոր կապեր։


Ստանում եք փորձարկված պրակտիկ և տեսական գիտելիքներ, որոնք կարող եք ինտեգրել անմիջապես Ձեր բիզնես գործընթացներում։

Կրթական ծրագրի կառուցվածքը

✔️100% առցանց ձևաչափ
✔️
1 ամիս ամեն շաբաթ 3 հանդիպում երեկոյան ժամերին
✔️
10 մոդուլ, խմբում 25-ից 35 հոգի
✔️
Live դասեր մենթորների և փորձագետների հետ
✔️
1 վիրտուալ բիզնես շրջագայություն աշխարհի հայտնի սոցիալական ձեռնարկություններով
✔️
Կրթական ծրագրի 80%-ը տրամադրում եք պրակտիկ գործիքների ուսուցման համար, իսկ 20%-ը՝ տեսության
✔️
Մենթորների և փորձագետների առաջադրանքների ստուգում (մասնակի)
✔️
Ուղեկցող-խորհրդատուի աջակցություն
✔️
Նյութերը հասանելի են մինչև 12 ամիս
✔️
Աշխատանքի համար անհրաժեշտ ուղեցույցների և նյութերի տրամադրում
✔️
էլեկտրոնային վկայագրի տրամադրում
✔️
SEI Academy վիզայի տրամադրում
✔️
Շփման հնարվորություն՝ կրթություն ստացող խմբի անդամների և փորձագետների հետ մեկ խմբում
✔️
Լավագույն գաղափարի ներկայացման հնարավորություն
✔️
Լավագույն գաղափարի ֆինանսավորում՝ 1․000․000 դրամ
Վճարեք 351.000 դրամ

basic landing 2

Social Business Owner Max կրթական
ծրագրի առավելությունները

7 անհատական խորհրդատվություն Ձեր նախընտրելի փորձագետի հետ
3 առցանց շրջագայություն աշխարհի հայտնի
սոցիալական ձեռնարկություններով
Սոցիալական ձեռներեցի վիզա, անձնագիր
Սոցիալական Ձեռներեցի Միջազգային Ակադեմիայի
Social impulse hub ակումբի անդամություն
Լավագույն գաղափարի համար ֆինանսավորում
մինչև 1,5 մլն դրամ

Ամրագրեք Ձեր տեղը

Կրթական ծրագրի կառուցվածքը

ԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՐԱՇԽԻՔ
Իմանալ ավելին

Ամրագրեք Ձեր տեղը ՝ խնայելով 25․000-ից մինչև 250․000 դրամ

StartUP social Business PRO
351․000 դրամ

✔️100% առցանց ձևաչափ
✔️
1 ամիս ամեն շաբաթ 3 հանդիպում երեկոյան ժամերին
✔️
10 մոդուլ, խմբում 25-ից 30 հոգի
✔️
Live դասեր մենթորների և փորձագետների հետ
✔️
1 վիրտուալ բիզնես շրջագայություն աշխարհի հայտնի սոցիալական ձեռնարկություններով
✔️
Կրթական ծրագրի 80%-ը տրամադրում եք պրակտիկ գործիքների ուսուցման համար, իսկ 20%-ը՝ տեսության
✔️
Մենթորների և փորձագետների առաջադրանքների ստուգում (մասնակի)
✔️
Ուղեկցող-խորհրդատուի աջակցություն
✔️
Նյութերը հասանելի են մինչև 12 ամիս
✔️
Աշխատանքի համար անհրաժեշտ ուղեցույցների և նյութերի տրամադրում
✔️
էլեկտրոնային վկայագրի տրամադրում
✔️
SEI Academy վիզայի տրամադրում
✔️
Շփման հնարվորություն՝ կրթություն ստացող խմբի անդամների և փորձագետների հետ մեկ խմբում
✔️
Լավագույն գաղափարի ներկայացման հնարավորություն
✔️
Լավագույն գաղափարի ֆինանսավորում
մինչև 1․000․000 դրամ
Ձևակերպեք Ձեր պատվերը

Social Business Owner Max
451․000 դրամ

✔️
Մուտք դեպի ուսումնական հարթակ և տեսադասեր, պրակտիկ հանձնարարություններ (18 մոդուլ, 45 պրակտիկ դաս)
✔️
Լրացուցիչ նյութերի բանկ
✔️
Ուղեկցող-խորհրդատուի աջակցություն
✔️
Հանձնարարությունների ստուգում
✔️
7 ժամ ուղիղ խորհրդատվություն մենթորների հետ
✔️
Ձեր նախագծի հետ անհատական աշխատանք
✔️
Telegram chat-ի հնարավորություն
✔️
Գործնական շրջագայություն հայտնի բիզնես կենտրոններ
✔️
Բիզնես մրցաշարերի կազմակերպում
✔️
Կրթական ծրագրի հասանելիություն
✔️
Մասնակցության վկայականի տրամադրում
✔️
Ակումբի անդամակցության հնարավորություն
Ձևակերպեք Ձեր պատվերը

Հարցերի դեպքում գրանցվեք խորհրդատվության