Theme 4
Հիմնե՛ք եկամտաբեր Սոցիալական Ձեռներեցություն
Սոցիալական Ձեռներեցների Միջազգային Ակադեմիա
Եթե Դուք ցանկանում եք հիմնել շահութաբեր ՍՁ, լուծել իրական խնդիրներ, 
ապա այս կրթական ծրագիրը Ձեզ համար է։

Ովքե՞ր կարող են դիմել Սոցիալական Ձեռներեցների Միջազգային Ակադեմիա
home video

Ովքեր ցանկանում են հիմնել սոցիալական ձեռնարկատիրություն։

home webinar

ՀԿ ներկայացուցիչներ կամ հիմնադիրներ։

home live

Ովքեր ցանկանում են հիմնել եկամտաբեր ՍՁ կամ ունեն ձեռնարկատիրական գաղափար։

home live

18-30 , 31-45  տարեկան անձինք, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել ձեռնարկատիրական գիտելիքներ և հմտություններ։

home live

7-17 տարեկան երեխաները, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել ձեռնարկատիրական գիտելիքներ և հմտություններ։

home video

Ձեռնարկատիրական ոլորտում մինչև 10 տարի գործունեություն ծավալած  ընկերությունների ներկայացուցիչները կամ ձեռներեցները։

home webinar

Ունեն գործող ՍՁ, բիզնես (մինչև 10 տարի գործունեությամբ) և ցանկանում են այն ավելի ընդլայնել և զարգացնել։

home live

Անձինք,ովքեր ցանկանում են հիմնել համայնքի (գյուղի) զարգացմանը նպաստող ձեռնարկատիրություն։

Ավելի քան 5 տարի ՍՁ Միջազգային Ակադեմիան մատուցում է համապարփակ 
ՍՁ կրթություն Հայաստանում և արտերկրում։
Սոցիալական Ձեռնարկատիրությունը բիզնեսի ապագան է։

Դիմե՛ք, եթե

ցանկանում եք  հիմնել եկամտաբեր ձեռնարկություն և լուծել սոցիալական խնդիրներ,

  ցանկանում եք զարգացնել Ձեր համայնքը։

Այս ծրագիրը կնպաստի Ձեր ձեռնարկատիրական գաղափարների իրականացմանը։

Բիզնես գազափար, Բիզնես մոդել, Մարքեթինք - Ռազմավարություն - Ֆոնդհայթայթում - Ֆինանսներ - Բազմաբաղադրիչ բիզնես մոդելների վերլուծություն - Նորարարական մտածողություն - Նախագծերի փաթեթավորում - Լավագույն գաղափարի ֆինանսավորում - Հռետորություն - Քննադատական մտածողություն - Կառավարում - Սթորի թելինգ


Սոցիալական Ձեռներեցների Միջազգային Ակադեմիայի կրթական ծրագիրը հեղինակային է

Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի ներկայացման գրագետ կանոնները. Փիչինգ

Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի ներկայացման գրագետ կանոնները. Փիչինգ

Մեր կրթական ծրագրի և ուսումնական գործընթացի առավելությունները
Առցանց (օնլայն) ձևաչափ և ավտոմատացված կրթություն

Մենք առաջարկում ենք առցանց ՍՁ կրթություն, որը գնելով, կարող եք սովորել ինքնուրույն՝ Ձեր նախընտրած ժամանակացույցով Ձեզ հարմար վայրից։
Անհատական աճ և ՍՁ բիզնես հիմնելու հնարավորություն

Սովորելու ընթացում ձեռք կբերեք հաջողակ ձեռներեցին բնորոշ կարողություններ և հմտություններ։

Համակարգվածություն

Ուսումնառության ընթացքում Դուք կստանաք համակարգված գիտելիքներ։
Պրակտիկ կրթություն

Յուրաքանչյուր տեսական նյութ ամրապնդվում է հատուկ մշակված պրակտիկ գործիքներով և խաղային տեխնիկաներով։

Դասական և ժամանակակից մոտեցումների  համադրում

Առաջատար, նորարարական, պրակտիկ և հիմանանար գիտիլիքների մատուցում փորձառու մասնագետների կողմից։

Լայն մտահորիզոն և միջազգային չափորոշիչներ

Հանդիպումներ միջազգային փորձագետների հետ և փորձի փոխանակում,  միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան կրթական ուղեցույցների  տրամադրում։

SEI Academy ՍՁ կրթական ծրագրի կառուցվածքը
Առցանց ձևաչափը  հնարավորություն է տալիս սովորել ինքնուրույն՝  նախընտրած ժամանակացույցով Ձեզ հարմար վայրից։
Ձեզ համար կա 4 տեսակի ծրագիր՝ 10-18 մոդուլ: 
SEI Academy Ձեզ համար մշակել է  4 կրթական ծրագիր։ Կախված ընտրված ծրագրից՝ Դուք սովորում եք  անհատապես կամ խմբով։
Կրթական ծրագրում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ է գնել , սովորել ինքնուրույն և ստանալ վկայագիր։
Կրթական ծրագրի  Ժամանակի մեծ մասը ( 80%-ը) տրամադրում ենք գործնական/ պրակտիկ աշխատանքների կազմակերպման համար, իսկ 20%-ը՝ տեսության: 

Լավագույն մասնագետների կողմից Ձեզ տրամադրվում է նորարարական և արդիական  կրթություն՝ տեսական և պրակտիկ աշխատանքի եզակի համադրությամբ:
Դուք կստանաք  կրթական ծրագրի ընթացքում ուսուցանվող բոլոր նյութերն ու գործիքները անմիջապես հանդիպումից հետո։
Դուք պարբերաբար կստանաք տնային առաջադրանքներ։
Յուրաքանչյուր մոդուլի ավարտից հետո Դուք կարող եք ստացած գիտելիքները գործնականորեն կիրառել և ստուգել պրակտիկ դաշտում։
Ձեր առաջադրանքները ստուգվում են փորձառու փորձագետների կողմից։
Դուք ստանում եք խորհրդատվություն Ձեր նախագծի ուժեղ և թույլ կողմերի վերաբերյալ։
SEI Academy կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր մասնակից ստանում է ուղեկցող-խորհրդատուի աջակցություն։
SEI Academy կրթական ծրագրի  ավարտին Դուք ստանում եք վկայակագիր, վիզա , սոցիալական ձեռներեցի  անձնագիր։
Լավագույն գաղափարները ֆինանսավորվում են և ստանում են մենթորի աջակցություն։

Ի՞նչ կստանաք Դուք․

Կայուն բիզնես
instructor

Գիտելիք
instructor

Միջազգային կապեր

instructor

Խորհրդատավություն

instructor

Հետադարձ կապ
instructor


Շահույթ

instructor

Մենք վստահ ենք՝ 

 ստեղծել ենք նորարարական լուծումներով ՍՁ բիզնես կրթական ծրագրեր, 
որոնք արդեն փորձարկված են և տվել են իրենց արդյունքները․

 դիմել է 1956 հոգի,
✓  ընդունվել է 369 հոգի,
✓  ավարտել է 350 հոգի,
✓  օգնել ենք հիմնել 53 ՍՁ,
✓  տրամադրել ենք 450 անվճար խորհրդատվություն,
✓  մասնակցել է 2507 հոգի բաց դասերին,
✓  ավարտել է 12 հոսք,
✓   համագործակցում ենք 10 երկրի փորձագետների հետ։

feedback

ՍՁ Կրթական ծրագրերում ներգրավված են  ոլորտի լավագույն մասնագետներ

ՍՁ Միջազգային Ակադեմիայում դասավանդում են 100-ից ավելի միջազգային որակավորում ունեցող և տարբեր երկրների առաջատար ՍՁ բիզնես փորձագետներ, մենթորներ, քոուչներ, պետական այրեր, մարզային և համայնքային կառավարման կառույցների ներկայացուցիչներ, միջազգային և տեղական Սոցիալական ձեռներեցության ոլորտի հիմնադիրներ, վաճառքի, մարքեթինգի և PR ոլորտների մասնագետներ, հաջողակ գործարարաներ։
Նրանք կհաղորդեն իրենց գիտելիքները, փորձը, կներկայացնեն  սկսնակ ու փորձառու գործարարների հաջողության հասնելու գաղտնիքները: 

feedback

Նոր հնարավորություններ, միջազգային կրթական չափորոշիչների և փորձի  համադրում

Ծրագիրը հեղինակային է , մշակվել է  Սոցիալական ձեռներեցների միջազգային ակադեմիայի կողմից։
 
SEI Academy կրթական ծրագրիը գնելով՝ Դուք  հնարավորություն կունենաք՝ ծանոթանալու տարբեր երկրներում  ՍՁ ոլորտի հիմնադիրների հետ, կկարողանաք օգնել միմյանց լուծելու բարդ խնդիրներ, ընտրել Ձեր նախագծի համար ուղեկցող-խորհրդատու, հանդիպելու տարբեր ներդրողների հետ։

feedback

Ոլորտային մասնագիտացում
Կրթական ծրագրում ընդգրկվում են բոլոր այն դիմորդները, ովքեր հաղթահարել են քննական փուլը, կարևորում ենք նաև խմբերի բաժանումը՝ սկսնակ, հիմնադիրներ և այլն։ 

Դուք հնարավորություն կունենաք հանդիպելու Ձեզ համար նախընտրելի ոլորտի մասնագետների հետ և ստանալ հասցեական խորհրդատվություն։  Լավագույն գաղափարները ֆինանսավորվում են։

Մեր ընկերությունն ապահովում է  ոչ միայն կրթություն , այլ նաև  աջակցում է գաղափարների կայացմանը։ 
Այդ մասին վկայում են մեր շրջանավարտների հաջողությունները։

instructor

Բարելավել է 
սեփական բիզնեսի 
ցուցանիշները։

instructor

Զարգացրել է
ձեռնարկատիրական պրակտիկ 
և  տեսական հմտությունները։

instructor

Դիմում է մեզ ՝
նոր   ծրագրերում 
ներգրավվելու համար։

Հաճախ տրվող հարցեր

Ի՞նչ եք առաջարկում, եթե ընտրված կրթական ծրագիրը չի համապատասխանում իմ սպասումներին։
Մեր կրթական ծրագրում ներգրավված յուրաքանչյուր մասնակից ունենում է ուղեցող-խորհրդատու։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիմել բիզնես  խորհրդատվության կամ պատվիրել մենթորի աջակցություն, ինչպես նաև ընտրել կրթական մեկ այլ ծրագիր, որը ավելի կհամապատասխանի Ձեր ցանկություններին։
Մասնակցել եմ ձեռնարկատիրական տարբեր ծրագրերի, սակայն սպասումներս չեն արդարացել։ Ո՞րն է Ձեր երաշխիքը ...
Կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր մասնակից կստանա իրեն հուզող հարցերի պատասխանները, կտրամադրվեն բիզնեսում կիրառվող փորձարկված գիտելիքներ:  Փորձագետները պարբերաբար կաջակցեն վերլուծելու  Ձեր նախագծի ուժեղ և թույլ կողմերը։ Կրթական ծրագրի արդյունքում Դուք կունենաք շահութաբեր սոցիալական բիզնես ստեղծելու գործիքները, մոտակա հինգ տարիների հստակ պլան, ինչպես նաև կառույցի կողմից շարունակական կրթություն և խորհրդատվություն ստանալու հնարավորություն։
Հնարավո՞ր է լրացնել բաց թողած թեմաները ...
Յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցումից երկու ժամ անց մեր կրթական հարթակում կստանաք դասի ձայնագրությունը և հանձնարարությունները, ինչպես նաև անհատական հարց ու պատասխանի հնարավորություն։ Կարող եք  բաց թողած թեմաները   լրացնել  հաջորդ խմբի հետ։
Լսողության և տեսողության խնդիր ունեցող անձինք կարո՞ղ են մասնակցել այս ծրագրերին։
Բոլոր տեսադասերը ուղեկցվում են սուրդո թարգմանությամբ, տողացի թարգմանությամբ՝ սղագրությամբ,  velotype լուսագրող սարքի օգնությամբ։ Տրամադրում ենք անհատական մասնագիտական խորհրատվություն և աջակցում հանձնարարությունների կատարման ընթացքում։
Արդյոք ունեք մշակված քայլեր չնախատեսված և ֆորսմաժորային իրավիճակների համար։
Դասընթացի գրաֆիկը և հետագա ծանրաբեռնվածությունը հարմարեցված են միջին վիճակագրական կյանքի տեմպ ունեցող մարդու առօրյային։ Ավտոմատացված կրթական ծրագիրը հասանելի է Ձեզ ամբողջ տարվա ընթացքում: Դուք կարող եք շարունակել կրթությունը հաջորդ խմբի հետ։
Ո՞ր դեպքերում կարող ենք ստանալ ֆինասնական աջակցություն։
Եթե Ձեր ՍՁ գաղափարը կամ  նախագիծը կարևոր է տվյալ մարզի կամ տարածաշրջանի համար, ապա հարցազրույցի արդյունքների հիման վրա կրթական ծրագրի ավարտին կարող եք ստանալ  դրամաշնորհ կամ ֆինանսավորում Max և Pro փաթեթները ընտրելու դեպքում:

Կարծիքներ մեր մասին

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում վստահաբար դիմե՛ք մեզ․

Ամրագրե՛ք Ձեր պատվերը։

Social Business Owner Self-Study

Ամրագրե՛ք Ձեր տեղը

Social Business Owner PRO

Ամրագրե՛ք Ձեր տեղը

Social Business Owner MAX 

Ամրագրե՛ք Ձեր տեղը

Social Business Owner MAX VIP

Ամրագրե՛ք Ձեր տեղը

Վճարի՛ր մեկ անգամ, սովորի՛ր միշտ։

Վճարման տարբերակներ

Ընթացիկ հաշիվ

Բանկային քարտ

ԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՐԱՇԽԻՔ
Իմանալ ավելին

SEI Academy-ն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները․
Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Քոուչինգ

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Մենթորի խորհրդատվություն

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Բիզնեսի գնահատում

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Դասընթացներ

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Բիզնեսի փաթեթավորում

Գրանցվել

Անվճար խորհրդատվություն 

Գրանցվել