Աննախադեպ  ՍՁ կրթական ծրագիր բիզնես հիմնադիրների և կառավարիչների համար
Կրթական ծրագիրը հեղիանկային է և մշակված է SEI Academy-ի կողմից ՝ հիմնված միջազգային լավագույն փորձի վրա

Social Business Owner Max


Ներառական բիզնես կրթություն՝
 ժեստերի լեզվի թարգմանությամբ, 
հասանելի յուրաքանչյուրին


Գաղափարի ֆինանսավորման համար լրացրե՛ք
Դիմում-հայտ
Ձեր տեղը ամրագրե՛ք հիմա 


Ում համար է նախատեսված ծրագիրը

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Սկսնակների կամ բիզնեսի փորձառու սեփականատերերի համար, ովքեր ցանկանում են լուծել բարդ  սոցիալական խնդիրներ և ապահովել դրական սոցիալական ազդեցություն։

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Սոցիալական ձեռներեցների համար,
ովքեր ցանկանում են բարելավել գործող բիզնեսի արդյունավետությունը, կազմել բիզնես պլան
և ձեռք բերել պրակտիկայում փորձարկված գիտելիքներ։

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Սոցիալական ձեռներեցների համար,  ովքեր կարիք ունեն նորարարական լուծումներով  բիզնես պլան, ֆինանսական հաշվարկներ  կազմելու և մենթորի խորհրդատվության։

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են հիմնել շահութաբեր ՍՁ և լուծել համայնքային խնդիրներ։


Դուք հստակ կպատկերացնեք ինչպես հիմնել և  զարգացնել եկամտաբեր սոցիալական բիզնես։
Ծրագիրը ճկուն է և հարմարեցվում է Ձեր զբաղվածությանը։


ԴՈՒՔ ԿՍՏԱՆԱՔ

◻ առանձնահատուկ և մանրամասն մշակված նյութեր, որոնք հասանելի են միայն  մեր հարթակում,        
◻ բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ Hard, soft skills հմտություններ, ներառյալ`  Excel, Google Form, Gmail, 
◻  մրցունակ սոցիալական բիզնես գաղափարի գեներացում և վալիդացում` հաշվի առնելով Ձեր առկա ռեսուրսները և հաճախորդների ցավերը,
◻ գործընթացների և ռեսուրսների ներքին և արտաքին աուդիտ , արդյունավետության բարձրացում և բիզնեսի ընդլայնում,
◻ ծանոթություն  և նոր կապերի ստեղծում տարբեր երկրների գործարարների, բիզնես-քուչների և փորձագետների հետ,
◻ ներդրումների ներգրավվման, ֆոնդերին դիմելու, դրամաշնորհային հայտի լրացման համար  անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի մշակում և ուղղորդում,
◻ լավագույն գաղափարի ֆինանսավորում և շարունակական կրթություն։

Ինչպե՞ս սկսել ուսուցումը
ՔԱՅԼ 1

Ամրագրեք Ձեր տեղը և լրացրեք թեստը։
Մասնակցեք հարցրազրույցին։

ՔԱՅԼ 2

Կնքեք պայմանագիր և վճարեք կրթական ծրագրի համար։

ՔԱՅԼ 3

Ստացեք մուտք դեպի հարթակ և անձնական հաշիվ։

ՔԱՅԼ 4

Սկսեք սովորել հատուկ և նորարարարական կրթական հարթակով․
քայլեք ժամանակին համընթաց։

Ինչո՞ւ ընտրել Social Business Owner Max


Դուք ստանում եք համապարփակ գիտելիքներ, որոնք կարող եք անմիջապես կիրառել Ձեր բիզնեսում:


Ձեզ տրվում է հետադարձ կապ Ձեր նախագծի ուժեղ և թույլ կողմերի վերաբերյալ:


Կրթական ծրագրի ժամանակի  մեծ մասը դուք օգտագործում  եք գործնական առաջադրանքների և հմտությունների զարգացման համար:


Դուք սովորում եք ինչպես հիմնել ՍՁ և հանդիպում եք   տարբեր երկրների ՍՁ հիմանդիրների և  հաջողակ գործարարների հետ:


Կրթության ​​ընթացքում Դուք ձևավորում եք ոչ միայն մասնագիտական ​​կարողություններ, այլև հաջողակ առաջնորդին բնորոշ հատկանիշներ:


Դուք կանցնեք բիզնեսի զարգացման բոլոր փուլերով՝ գաղափարի գեներացումից  մինչև  ֆինանսական հաշվարկներ, բիզնես պլանի կազմում։

Կրթական ծրագիրը կառուցվածքը

✔️
100% առցանց ձևաչափ
✔️
3,5 ամիս ամեն շաբաթ 3 հանդիպում երեկոյան ժամերին
✔️
18 մոդուլ, խմբում 25-ից 30 մասնակից
✔️
Live դասեր մենթորների և փորձագետների հետ
✔️
3 վիրտուալ բիզնես շրջագայություն աշխարհի հայտնի սոցիալական ձեռնարկություններով
✔️
Կրթական ծրագրի  80%-ը տրամադրում եք պրակտիկ գործիքների ուսուցման համար, իսկ 20%-ը՝ տեսության
✔️
Մենթորների և փորձագետների առաջադրանքների ստուգում (մասնակի)
✔️
Ուղեկցող-խորհրդատուի աջակցություն
✔️
Նյութերը հասանելի են մինչև 12 ամիս
✔️
Աշխատանքի համար անհրաժեշտ ուղեցույցների և նյութերի տրամադրում
✔️
Շփման հնարվորություն՝ կրթություն ստացող խմբի անդամների և փորձագետների հետ մեկ խմբում
✔️
Տեսադասերին զուգահեռ գրքերի, լրացուցիչ  նյութերի տրամադրում
✔️
Telegram chat-ի հնարավորություն
✔️
Շարունակական կրթության ապահովում
✔️
Ակումբի անդամակցության հնարավորություն
✔️
Լավագույն գաղափարի ներկայացման հնարավորություն
✔️
7 անհատական  խորհրդատվություն Ձեր նախընտրելի փորձագետի հետ 
✔️
SEI Academy վիզայի տրամադրում
✔️
էլեկտրոնային վկայագրի տրամադրում
✔️
Լավագույն գաղափարի  ֆինանսավորում`  
մինչև 1,5 մլն դրամ
Միանալ՝ վճարելով 451.000դրամ 

basic landing 2

Owner Max VIP կրթական ծրագրի առավելությունները՝

✔️
10  անհատական  խորհրդատվություն  Ձեր նախընտրելի փորձագետի հետ,  
✔️
Ֆինանասական մոդելի և փաթեթի հաշվարկում, մշակում,
✔️
Սոցիալական բիզնեսի  փաթեթավորում /0-ից մինչև հիմնում,
✔️
7 ժամ անհատական քոուչինգ։
752.000 դրամ 

Կրթական ծրագրի բովանդակությունը
Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 3. Փոփոխության  «U» տեսությունը.Սոցիալական խնդրի վերհանում և ձևակերպում

Այս մոդուլը հնարավորություն կընձեռի վեր հանելու սոցիալական կարիքը, նկարագրելու ՍՁ բիզնես մոդելի հիմնական մասերը, ինչպես նաև ծանոթանալու փոփոխությունների տեսությանը, համայնքային սոցիալական կարիքների վերհանման մեթոդաբանությանը։

Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի ներկայացման գրագետ կանոնները. Փիչինգ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 4. Սոցիալական ձեռնարկության գաղափարների գեներացում և վալիդացում  

Այս մոդուլում Դուք կուսումնասիրեք սոցիալական բիզնես գաղափարների գեներացման, մշակման 
մեթոդները, գործիքները։ Գաղափարի գեներացման փուլից հետո հնարավորություն կստանաք  խորհրդատու-ուղեկցողի աջակցությամբ մշակելու Ձեր ապրանքների և ծառայությունների շուկայի ուսումնասիրության գործիքակազմը, կթեստավորեք Ձեր բիզնես գաղափարը։

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 5. Ձեռնարկատիրական մտածելակերպ, սոցիալական ինտելեկտ, բիզնես մշակույթ

Դուք կիմանաք՝ թե ինչպես է մտածում ձեռներեցը, ինչ է հարկավոր բիզնեսը գրագետ կառավարելու համար։

 Ի՞նչ դեր ու նշանակություն ունի սոցիալական ինտելեկտը  բիզնեսի արդյունավետ կառավարման գործում:

Ի՞նչ գործիքներ և մեթոդներ պետք է գործածել նշված արդյունքներին հասնելու համար:

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 6. Սոցիալական ազդեցությունը և չափման մեթոդները

Ուսումնասիրեք սոցիալական ազդեցության կարևոր նշանակությունը սոցիալական ձեռներեցություն հիմնելիս, 
ծանոթացեք սոցիալական ազդեցության չափման, գնահատման և պլանավորման մեթոդներին, գործիքակազմին, մոդելներին։ Ծանոթացեք տարբեր երկրներում սոցիալական ազդեցության նկարագրաման և իրականացման, արդյունքնների ներկայացման ընթացքում կիրառվող մեթոդներին և գործիքակազմին։

Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի ներկայացման գրագետ կանոնները. Փիչինգ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 7. Համայնքային սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Գյուղական համայնքի զարգացում
Այս մոդուլը հնարավորություն կընձեռի յուրաքանչյուրին՝ պատկերացում կազմելու «համայնք» հասկացության մասին, քարտեզագրել համայնքում իրացվող և չիրացվող ռեսուրսները։
Կծանոթանաք նաև արտագնա և ներգնա գյուղական զբոսաշրջության առանձնահատկություններին։                        
Կտեղեկանաք, թե ինչպե՞ս գյուղական զբոսաշրջությունը և գյուղամթերքի օնլայն վաճառքը, բարձրաժեք 
մշակաբույսերի մշակումը և վաճառքը կարող են դառնալ լրացուցիչ եկամտի աղբյուր։
Մանրամասն պատկերացում կկազմեք 5S որակի բարելավման, համայնքային զարգացման  
«1 գյուղ 1 ապրանք» ճապոնական գործիքակազմին, համայնքային կլաստերների մշակման մեթոդին։

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 8. Սոցիալական ձեռնարկությունների բիզնես մոդելի կտավ գործիք

Բացահայտեք և ինքնուրույն լրացրեք Սոցիալական բիզնես մոդելի կտավ գործիքը, սովորեք գրագետ ձևակերպել արժեքային առաջարկ, սոցիալական ազդեցությունը, սոցիալական խնդիրը, հաճախորդի կարիքներն ու ցավերը, ինչպես կարող եք փոփոխել բիզնես մոդելը՝  հաշվի առնելով տվյալ երկրում սոցիալ-տնտեսական ոլորտի զարգացումները, առկա մարտահրավերները, ուսումնասիրել մրցակիցներին և դիրքավորել Ձեր ապրանքներն ու ծառայությունները։ 

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 9.Ֆինանսները ՍՁ-ում

Դուք կկարողանաք հաշվել Ձեր ընթացիկ ծախսերը, ապրանքի ինքնարժեքը, կկազմեք ՁԵր բյուջեն, կկարողանաք մշակել Ֆինանսական պլան, պլանավորել ֆինանսական միջոցները և այլն։

Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի ներկայացման գրագետ կանոնները. Փիչինգ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 10.  ՍՁ  մարքեթինգ և PR

Այս մոդուլը Ձեզ հնարավորություն կտա հստակ պատկերացում կազմել մարքեթինգային և PR գործիքների և տեխնիկաների մասին։

Կիրականացնեք  մրցակիցների վերլուծություն, շուկայի սեգմենտավորում,  կբացահայտեք և կնկարագրեք Ձեր թիրախային լսարանը։ 

Հանդիպման ընթացքում կքննարկենք․  ի՞նչ դեր ունեն մարքեթինգը և PR-ը բիզնեսի  զարգացման գործում, ի՞նչ լրացուցիչ հնարավորություններ են տալիս, ի՞նչպես դիրքավորվել շուկայում, թիրախավորել հաճախորդների լսարանը, ի՞նչպես իրականացնել գովազդի արդյունավետության վերլուծություն և գովազդային արշավներ։

Հնարավորություն կունենաք իրականացնել ապրանքների և ծառայությունների վերլուծություն. Բենչմարքեթինգ.
շուկայի ուսումնասիրություն, կիրականցնեք արտաքին և ներքին գործոնների վերլուծություն. SWOT, Porter's 5 Forces, Marketing Mix. կմշակեք մարքեթինգային պլան և ռազմավարություն։

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 11. Վաճառքի կառավարում և տեխնիկաներ

Դուք կծանոթանաք արդյունավետ վաճառքի կառավարման ուղիներին, վաճառքի և մարքեթինգի ժամանակակից տենդենցներին ու պահանջներն,կուսումնասիրեք հաճախորդի էմոցիաները ու վարքագիծը, հաճախորդի վրա էմոցիոնալ ազդեցություն թողնելու տեխնիկաները,վաճառքի ժամանակակից տեխնոլոգիական գործիքները,կստանաք վաճառքի կազմակերպման ալգորիթմներ։

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 12.Բիզնեսի էթիկա և  բանակցություններ

Կծանոթանաք տարբեր երկրներում մշակված և կիրառվող բիզնես էթիկայի, դրես կոդի, բանակցություններ վարելու կանոններին։   

Կկարողանաք գիտակցել սեփական հույզերը, գտնել դրանց առաջացման պատճառները, ներազդել սեփական հույզերի և հոգեվիճակի վրա, ստեղծել և կառավարել արդյունավետ թիմ։

Արագ կողմնորոշվել դժվարին և սթրեսային իրավիճակներում, լինել ավելի սթրեսադիմացկուն,խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակներից և տալ  արդյունավետ լուծումներ։

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 15.Թվային մարքեթինգը բիզնեսում և բրենդավորում

Այս մոդուլը հնարավորություն կընձեռի ծանոթանալ թվային բիզնեսի առցանց մարքեթինգի վարման կանոններին, թվային նորարարությունների կառավարման նոր մոդելներին, սոցիալական հարթակներում Ձեր բիզնեսի ներկայացման ուղիներին, գովազդի տեղադրման առանձնահատկություններին (բրենդինգ, լոգո և այլն…)։  

Կտեղեկանաք  ի՞նչպես կառուցել և ձևավորել Facebook, Instagram բիզնես էջը (Facebook Ads Manager, Creator Studio, Ֆոտո և վիդեո քոնթենթ, ի՞նչպես թիրախավորել լսարանը, իրականացնել գովազդի արդյունավետության վերլուծություն)։

Ամրագրե՛ք Ձեր տեղը

Social Business 
Owner Max
451․000 դրամ

✔️
Մուտք դեպի ուսումնական հարթակ և տեսադասեր, պրակտիկ հանձնարարություններ (18 մոդուլ, 45 պրակտիկ դաս)
✔️
Լրացուցիչ նյութերի բանկ 
✔️
 Ուղեկցող-խորհրդատուի աջակցություն
✔️
Հանձնարարությունների ստուգում
✔️
Մենթորների խորհրդատվություն հետ -7 ժամ
✔️
Ձեր բիզնես գաղափարի և ծրագրի անհատական քննարկում և մշակում
✔️
Telegram chat-ի հնարավորություն
✔️
Գործարար շրջագայություն հայտնի բիզնես կենտրոններ
✔️
Բիզնես մրցաշարերի կազմակերպում
✔️
Կրթական ծրագրի հասանելիություն
✔️
Մասնակցության վկայագիր
✔️
Սոցիալական ձեռներեցի վիզայի և անձնագրի տրամադրում
✔️
7 անհատական  խորհրդատվություն Ձեր նախընտրելի փորձագետի հետ 
✔️
Լավագույն գաղափարի ֆինանսավորում՝
մինչև 1,5 մլն դրամ

Ամրագրե՛ք Ձեր տեղը

 Social Business 
Owner Max VIP
  752.000դրամ 

✔️
  Մուտք դեպի ուսումնական հարթակ և տեսադասեր, պրակտիկ հանձնարարություններ (18 մոդուլ, 45 պրակտիկ դաս)
✔️
Լրացուցիչ նյութերի բանկ
✔️
Ուղեկցող-խորհրդատուի աջակցություն
✔️
Պրակտիկ հանձնարարությունների ստուգում    
✔️
Ձեր բիզնես գաղափարի և ծրագրի անհատական քննարկում և մշակում
✔️
Telegram Chat-ի հնարավորություն
✔️
Բիզնես շրջագայություն և հաջողակ ՍՁ հիմնադիրների հետ հանդիպում և փորձի փոխանակում
✔️
Գործարար խաղեր, մրցաշարերի կազմակերպում
✔️
Ֆինանսական բիզնեսի մոդելի կազմում
✔️
Բրենդբուքի  և լոգոյի պատրաստում
✔️
Կտավ մոդելի քննարկում և լրացում
✔️
Բիզնես պլանի կազմում                         
✔️
Մասնակցության վկայագիր
✔️
ՍՁ վիզայի և անձնագրի տրամադրում
✔️
10  անհատական  խորհրդատվություն  Ձեր նախընտրելի փորձագետի հետ
✔️
Սոցիալական բիզնեսի  փաթեթավորում  
✔️
7 ժամ անհատական քոուչինգ
Ամրագրե՛ք Ձեր տեղը

ԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՐԱՇԽԻՔ
Իմանալ ավելին

Ամրագրե՛ք Ձեր տեղը՝ խնայելով 25.000-ից մինչև 250.000դրամ։

Ձեզ հետ հաղորդակցվելու համար
թողե՛ք ձեր տվյալները․
Սեղմելով <<Հաստատել>> կոճակը՝  Դուք համաձայնվում եք ծառայության մատուցման հրապարակային պայմանագրին և գաղտնիության քաղաքականությանը։
Հարցերի դեպքում գրանցվեք խորհրդատվության