Social Business Owner self-study կրթական ծրագիրը
Ներածական տեսադասեր
SEIAcademySEIAcademy

Ներածական տեսադասեր

Ինչպես հիմնել Սոցիալական Ձեռներեցություն Հայասատնում, ինչպես պլանավորել Ձեր բիզնեսը


12 ր․ 16 վ․

Մոդուլ 1. Սոցիալական ձեռներեցություն. Սոցիալական ձեռներեցի դերը
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 1. Սոցիալական ձեռներեցություն. Սոցիալական ձեռներեցի դերը

Պարզեք սոցիալական ձեռներեցության հայեցակարգի էությունը և բովանդակությունը: ․․․


43 ր․ 35 վ․

25900֏
Մոդուլ 2 .Սոցիալական նորարարություն. բիզնես գաղափարի գեներացում և վալիդացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 2 .Սոցիալական նորարարություն. բիզնես գաղափարի գեներացում և վալիդացում

Ինչպե՞ս գեներացնել ձեռնարկատիրական գաղափարներ, որտե՞ղ փնտրել բիզնես․․․


50 ր․ 46 վ․

29500֏
Մոդուլ 3. ՍՁ կտավ մոդել (SE business canvas)
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 3. ՍՁ կտավ մոդել (SE business canvas)

Ծանոթացեք և ինքուրույն գրեք Ձեր բիզնեսի SE կանվաս մոդելը 
(Social Business Model Canvas)։ Սովորեք պլանավորել և ճիշտ․․․


29 ր․ 1 վ․

37900֏
Մոդուլ 4. Համայնքահեն սոցիալական ձեռնարկատիրություն. գյուղատնտեսություն, հյուրատնային բիզնես
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 4. Համայնքահեն սոցիալական ձեռնարկատիրություն. գյուղատնտեսություն, հյուրատնային բիզնես

Ծանոթացեք «համայնք» հասկացության, համայնքային ռեսուսրների քարտեզագրման․․․


43 ր․ 31 վ․

34900֏
Մոդուլ 5. Մարքեթինգ և SMМ. պրակտիկ հմտություններ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 5. Մարքեթինգ և SMМ. պրակտիկ հմտություններ

Ծանոթացեք մարքեթինգի բազային գործիքներին՝ ձեռնարկության վրա ազդող արտաքին և ներքին․․․43 ր․ 30 վ․

10900֏
Մոդուլ 6. Ֆինանսները ՍՁ-ում. պրակտիկ գործիքներ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 6. Ֆինանսները ՍՁ-ում. պրակտիկ գործիքներ

Դուք կսովորեք արտադրության ինքնարժեքի հաշվարկման գործնական մեթոդները, բյուջեի հաշվարկման մոտեցումները։․․․


14 ր․ 30 վ․

28900֏
Մոդուլ 7. Սոցիալական հաշվետվողականությունը սոցիալական ձեռնարկատիրությունում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 7. Սոցիալական հաշվետվողականությունը սոցիալական ձեռնարկատիրությունում

Պարզեք, թե ինչ է հարկավոր գրել սոցիալական ձեռնարկության արդյունքների մասին սոցիալական․․․


21 ր․ 45 վ․

39900֏
Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 8. Ֆոնդհայթայթում և դրամաշնորհային հայտի լրացում

Տեղեկացեք աշխարհում գործող ֆոնդերի, առկա ռեսուրսների մասին։ Ձեռք բերեք գիտելիքներ, թե ինչպես է հարկավոր հաղորդակցվել․․․


14 ր․ 30 վ․

34900֏
Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի ներկայացման գրագետ կանոնները. Փիչինգ
SEIAcademySEIAcademy

Մոդուլ 9. ՍՁ գաղափարի ներկայացման գրագետ կանոնները. Փիչինգ

Ձեռք բերեք հմտություններ՝ ինչպես հոգեբանորեն պատրաստվել փիչինգի և Ձեր բիզնես գաղափարը․․․


10900֏