Օնլայն
14-22ՄայՀուլ

Մոդուլ 9. Ֆինանսական հաշվարկները սոցիալական ձեռներեցությունում

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 5
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 2 տեսադաս, տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ հանձնարարություն, 2 գործիք, լրացուցիչ նյութերի և գրքերի տրամադրում, 2 սահիկաշար:

Կծանոթանաք, թե ինչ դեր ու նշանակություն ունի բյուջեն ֆինանսական կառավարման գործընթացում։ Դուք կկարողանաք հաշվել Ձեր ընթացիկ ծախսերը, ապրանքի ինքնարժեքը, կկազմեք Ձեր բյուջեն, կկարողանաք մշակել ֆինանսական պլան, պլանավորել ֆինանսական միջոցները։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy