Օնլայն
19-9ՄայՀուն

Մոդուլ 8. ՍՁ կտավ մոդել (SE business canvas)

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 5
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 3 live դաս, տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ հանձնարարություն, 2 գործիք, 1 խաղ և ձեռնարկ, 3 սահիկաշար:


Բացահայտեք և ինքնուրույն լրացրեք   սոցիալական բիզնես մոդելի կտավը, սովորեք  ձևակերպել Ձեր ապրանքների կամ ծառայությունների արժեքային առաջարկը, սոցիալական ազդեցությունը, սոցիալական խնդիրը, հաճախորդի կարիքներն ու ցավերը,վաճառքի ուղիները։ Տեղեկացեք, թե ինչպես կարող եք փոփոխել բիզնես մոդելը՝  հաշվի առնելով տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, առկա մարտահրավերները, ուսումնասիրել մրցակիցներին և դիրքավորել Ձեր ապրանքներն ու ծառայությունները։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy