Օնլայն
19-26Մայ

Մոդուլ 7. Քաղաքային և գյուղական համայնքների զարգացում

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 8
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 6 live դաս,տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ հանձնարարություն, 4 գործիք , 1 ձեռնարկ, 6 սահիկաշար։

Կտեղեկանաք «համայնք» հասկացության մասին, կկարողանաք քարտեզագրել համայնքի իրացվող և չիրացվող ռեսուրսները։ Կծանոթանաք  արտագնա և ներգնա գյուղական զբոսաշրջության առանձնահատկություններին։ Կներկայացվի  գյուղամթերքի օնլայն վաճառքը, բարձրաժեք մշակաբույսերի մշակումը՝ որպես լրացուցիչ եկամտի աղբյուր։  Մանարմասն պատկերացում կկազմեք
5S որակի բարելավման, համայնքային զարգացման «1 գյուղ, 1 համայնք, 1 բրենդ» ճապոնական գործիքակազմի, համայնքային կլաստերների մշակման մեթոդի մասին։

1. Ձեռնարկատիրություն - Կանաչ և սոցիալական ձեռներեցություն
2. Շրջանային տնտեսություն
3. Կլիմայի փոփոխություն և վերականգնվող էներգիա
4. Խելացի գյուղատնտեսություն

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy