Օնլայն
13-19Հուն

Մոդուլ 6. Սոցիալական ազդեցությունը և չափման գործիքները

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 7
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 4 live դաս,տեսաձայնագրություններ  և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ հանձնարարություն, 3 գործիք , 1 ձեռնարկ, 4 սահիկաշար։

Կծանոթանաք սոցիալական ազդեցության չափման, գնահատման և պլանավորման մեթոդներին, գործիքակազմին, պատկերացում կունենաք ՍՁ կարևոր հինգ բաղադրիչների և միջազգային չափորոշիչների վերաբերյալ։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy