Օնլայն
25-26Մայ

"Մոդուլ 3. Փոփոխությունների U տեսություն. Սոցիալական խնդիրների վերհանում"

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 3
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 2  live դաս, տեսաձայնագրություններ, թեմատիկ նյութեր, պրակտիկ հանձնարարություն,  գործիք, 1 ձեռնարկ, 2 սահիկաշար։  

Այս մոդուլը հնարավորություն կընձեռի վեր հանելու սոցիալական կարիքը, նկարագրելու ՍՁ բիզնես մոդելի հիմանկան մասերը, ինչպես նաև ծանոթանալու փոփոխությունների տեսությանը, համայնքային սոցիալական կարիքների վերհանման մեթոդաբանությանը։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy