Օնլայն
16-19Մայ

Մոդուլ 18. Լավագույն գաղափարի՝ pitch deck-ի կազմում և ներկայացում

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 4
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 2 live դաս, տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ դաս, 2 գործիք, 2 սահիկաշար։  

Կսովորեք, թե ինչպես  մի քանի րոպեի ընթացքում գնահատող հանձնաժողովին կամ ներդրողին ներկայացնել Ձեր բիզնես գաղափարի արժեքային առաջարկը։ Կսովորեք ներկայացման վերբալ, ոչ վերբալ և այլ տեխնիկաներ (sizzle reel, mood reel և այլն)։ Կփորձարկեք տարբեր իրավիճակներում գրավիչ ներկայացնել  Ձեր բիզնես գաղափարը և կկազմեք Ձեր բիզնես գաղափարի Pitch deck-ը։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy