Օնլայն
16-19Մայ

Մոդուլ 17. Դրամաշնորհը բիզնեսի զարգացման միջոց

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 4
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 3 live դաս, տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ դաս, 2 գործիք, 2 սահիկաշար:

Կունենանք անհատական գործնական հանդիպումներ և  կմշակեք դրամաշնորհային առաջարկ, փաթեթ։ Կտրամադրենք տեղեկատվություն դոնոր կամազակերպությունների մասին, դրամաշնորհային հայտերի լրացման կարգը և ձևաթղթերի փաթեթը։ Կկարողանաք  լրացնել դրամաշնորհային հայտ, կազմել Գանտի աղյուսակ, հաշվել ծրագրի բյուջեն։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy