Օնլայն
1-25Հուլ

Մոդուլ 14. Բիզնես պլանի կազմում և ներկայացում

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 5
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 3 live դաս,տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 3պրակտիկ դաս ,  2 գործիք, 2 ձեռնարկ, 3 սահիկաշար։  


Կծանոթանաք բիզնես պլանի կառուցվածքին,  կքննարկեք ֆինանսական հաշվետվությունների կազմելու առնաձնահատկությունները և կծանոթանաք տարբեր երկրներում ընդունված ֆինանսական մասի գործիքներին։ Կկազմեք Ձեր բիզնես պլանը, կստանաք մասնագիտական անհատական խորհրդատվություն և աջակցություն։ Մոդուլի ավարտին կտրամադրվեն ավտոմատ հաշվարկման մեխանիզմներով մշակված  բիզնես պլանի ձևաթուղթը  և ֆինասնական աղյուսակները։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy