Օնլայն
4-22ՀունՀուլ

Մոդուլ 13. Կառավարումը և առաջնորդությունը սոցիալական բիզնեսում

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 7
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 7 live դաս, տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 4 գործիք, 2 ձեռնարկ , մոդելների և ուղեցույցների ներկայացում։

Դուք կծանոթանաք համաշխարհային ընկերությունների կառավարման արդյունավետ, կառավարման միջմշակութային ուսումանսիրության մոդելներին, ինչպես նաև կմշակեք սեփական  կառավարման սխեման, գործողությունների պլանը,  վերահսկման մեխանիզմները։ 
 Կմշակեք ռազմավարական կառավարման ուղեցույց և առաջնորդի գործողությունների պլան՝ 3 տարվա կտրվածքով։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy