Օնլայն
10-22ՄայՀուլ

Մոդուլ 11. Վաճառքների կառավարում և տեխնիկաներ

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 5
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 4 live դաս, տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ հանձնարարություն, 3 գործիք, 1 վաճառքի ալգորիթմ և ուղեցույց, 4 սահիկաշար։

Դուք կծանոթանաք արդյունավետ վաճառքի կառավարման ուղիներին, վաճառքի և մարքեթինգի ժամանակակից տենդենցներին ու պահանջներին։ Կուսումնասիրեք հաճախորդի էմոցիաներն ու վարքագիծը, վաճառքի ժամանակակից տեխնոլոգիական գործիքները, կստանաք վաճառքի կազմակերպման ալգորիթմներ։ Կուսումնասիրեք հաճախորդների տիպաբաժանման մոդելը, NLP վաճառքները և բանակցությունների վարման ոճերը։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy