Օնլայն
6-20Հուն

Մոդուլ 10. Մարքեթինգ և PR Սոցիալական ձեռնարկատիրությունում

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 9
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 8 live դաս, տեսաձայնագրություններ և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ հանձնարարություն, 6 գործիք, 2 ձեռնարկ, 8 սահիկաշար։

Դուք պատկերացում կկազմեք մարքեթինգային և PR գործիքների, տեխնիկաների մասին։
Կիրականացնեք  մրցակիցների վերլուծություն, շուկայի սեգմենտավորում,  կբացահայտեք  և կնկարագրեք Ձեր թիրախային լսարաները։ 
Հանդիպման ընթացքում կպարզեք, թե  ինչ դեր ունեն մարքետինգը և PR-ը բրենդի՝ շուկայում դիրքավորման գործում,  ինչպես իրականացնել գովազդի արդյուքների  վերլուծություն և կազմակերպել գրագետ գովազդային արշավ։
Հնարավորություն կունենաք կատարել ապրանքների և ծառայությունների վերլուծություն բենչմարքեթինգ և այլ գործիքների միջոցով, կիրականցնեք արտաքին և ներքին գործոնների գնահատում SWOT, Porter's 5 Forces, Marketing Mix գործքիներով, կունենաք մշակված մարքեթինգային պլան և ռազմավարություն։ Արտադրանքը որպես լուծում՝ արժեքային առաջարկ, թիրախային լսարանը որպես արտադրանքի ստեղծման հիմք Արտադրանքը շուկա հանելու ուղիները եւ հարաբերությունները հաճախորդների հետ:

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy