Օնլայն
9-17Մայ

Մոդուլ 1. Սոցիալական ձեռներեցությունը շահութաբեր բիզնես է

Խոսնակ(ներ)՝ SEIAcademy

Անվճար

Ներառված դասեր ՝ 8
Ավարտված է

Դասընթացի մասին

Այստեղ տեղադրված են 7 live դաս,տեսաձայնագրություններ  և թեմատիկ նյութեր, 3 պրակտիկ հանձնարարություն, 2 գործիք, 1 ձեռնարկ,  7 սահիկաշար։

Սոցիալական ձեռներեցությունը ունի կայուն շահութաբերություն և նպաստում է համայնքի զարգացմանը։ Այս մոդուլի ընթացքում կներկայացվեն սոցիալական ձեռներեցության սահմանումը, տեսակները, սոցիալական ձեռներեցության էությունը:
Կծանոթանաք ավանդական, սոցիալական ձեռներեցության և բարեգործության տարբերություններին և նմանություններին։

Ինչ կսովորես այս դասից

Ներառված դասեր

Խոսնակ(ներ)՝

SEIAcademy

Social Entrepreneurs International Academy