Մոդուլ 7. Սոցիալական հաշվետվողականությունը սոցիալական ձեռնարկատիրությունում

Տևողություն 21 ր․ 45 վ․

Արժեքը ՝

39900 AMD
Մոդուլ 7. Սոցիալական հաշվետվողականությունը սոցիալական ձեռնարկատիրությունում

Դասընթացի մասին

3 տեսադաս և թեմատիկ նյութեր, 3 պրակտիկ հանձնարարություն , 3 գործիք, լրացուցիչ նյութեր

Պարզեք, թե ինչ է հարկավոր գրել սոցիալական ձեռնարկության արդյունքների մասին սոցիալական հաշվետվություն ներկայացնելիս։ Ձևավորե՛ք պատկերացում սոցիալական հաշվետվության կառուցվածքի մասին: Տեղեկացե՛ք հաշվետվության յուրաքանչյուր բաժնի , ստուգաթերթի լրացման և ներկայացման կանոններին։

Դասընթացի բովանդակություն

videoՏեսադաս․ Թեմա 1. Սոցիալական հաշվետվողականություն7 ր․ 15 վ․ Սկսել
videoՏեսադաս․ Սոցիալական հաշվետվության վերլուծություն և օրինակներ / տարբեր երկրներում գործող 5 ՍՁ օրինակով/7 ր․ 15 վ․ Սկսել
videoՏեսադաս․ Սոցիալական հաշվետվողականության կառուցվածքը7 ր․ 15 վ․ Սկսել
videoՊրակտիկ դաս. Կազմել սեփական գործունեության հաշվետվությունը Սկսել
SEIAcademy

SEIAcademy

Դասավանդողի մասին

Social Entrepreneurs International Academy