Մոդուլ 4. Համայնքահեն սոցիալական ձեռնարկատիրություն. գյուղատնտեսություն, հյուրատնային բիզնես

Տևողություն 1 ժ․ 36 ր․ 15 վ․

Արժեքը ՝

34900 AMD
Մոդուլ 4. Համայնքահեն սոցիալական ձեռնարկատիրություն. գյուղատնտեսություն, հյուրատնային բիզնես

Դասընթացի մասին

6 տեսադաս և թեմատիկ նյութեր, 2 պրակտիկ հանձնարարություն , 4 գործիք, լրացուցիչ նյութեր

Ծանոթացեք «համայնք» հասկացության, համայնքային ռեսուսրների քարտեզագրման, համայնքի կարիքների վերհանման տարբեր մեթոդներին և գործիքներին,տարբեր մոտեցումներին։ Տեղեկացեք, թե ինչու է ՍՁ-ն համայնքի արդյունավետ զարգացման մեխանիզմ։ Ստացեք 5S որակի բարելավման գործիքակազմը, համայնքային կլաստերների մշակման մեթոդը՝ հիմնված ճապոնական 1 գյուղ, 1 ապրանք, 1 համայնք (OVOP) գործիքակազմի վրա։

Դասընթացի բովանդակություն

videoՏեսադաս. «Համայնք» հասկացության մեկնաբանումը տարբեր մոտեցումների շրջանակներում19 ր․ 46 վ․ Սկսել
videoԴասախոսություն․ «Համայնք» հասկացության մեկնաբանումը տարբեր մոտեցումների շրջանակներում Սկսել
video«Համայնք» հասկացության մեկնաբանությունը, համայնքի սոցիալական կարիքները7 ր․ 19 վ․ Սկսել
videoՏեսադաս. Համայնքը որպես սոցիալական համակարգ8 ր․ 47 վ․ Սկսել
videoՏեսադաս. Համայնքի սոցիալական կարիքների մեկնաբանություն, Համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման մեթոդիկա7 ր․ 30 վ․ Սկսել
videoԴասախոսություն․ Համայնքի սոցիալական կարիքների մեկնաբանություն և սոցիալական կարիքների գնահատման մեթոդիկա Սկսել
video«Համայնք» հասկացության մեկնաբանությունը, համայնքի սոցիալական կարիքները7 ր․ 21 վ․ Սկսել
videoՊրակտիկ մաս. Համայնքային ռեսուրսների քարտեզագրում և ուսումնասիրություն Սկսել
videoՏեսադաս. 5S Որակի բարելավման գործիքակազմը7 ր․ Սկսել
videoԴասախոսություն․ 5S որակի բարձրացման գործիքակազմը2 ր․ 10 վ․ Սկսել
videoՏեսադաս. Համայնքի զարգացում . 1 գյուղ 1 ապրանք(OVOP) Ճապոնական գործիքակազմ20 ր․ 6 վ․ Սկսել
videoԴասախոսություն․ Ճապոնական գործիքակազմ Սկսել
videoՏեսադաս. Համայնքային կլաստերների մշակման մեթոդ13 ր․ 57 վ․ Սկսել
videoԴասախոսություն․ Համայնքների Կլաստերային Զարգացման մեթոդ2 ր․ 19 վ․ Սկսել
videoՊրակտիկ դաս․ Համայնքային կլաստերների մշակման մեթոդի կիրառում Սկսել
SEIAcademy

SEIAcademy

Դասավանդողի մասին

Social Entrepreneurs International Academy